Slastičarnica O'š kolač se nalazi na adresi u Ćiril-Metodovoj 4 (iza samostana Gospe od Zdravlja), a gostima će biti otvorena od srijede, 31. svibnja. Radno vri