Tečaj tarota – škola tarota kao škola života!

Viktoria Šafranić 13. studenoga 2017.

Postoji čak 5 stupnjeva tečaja tarota, a na samom kraju polaže se i majstorski ispit!

I.stupanj tečaja tarota + II. Stupanj tarota su dvije gotovo neodvojive cjeline, te je preporuka da se minimalno prođu oba stupnja za osposobljenost za rad na telefonskim linijama, ili za rad osobno s klijentima

I.i II. Stupanj tečaja tarota sadrži upoznavanje s kartama Velike i Male Arkane, učenje o putovanju Lude, energijama, karakterima i događajima prepoznatljivim u tarot kartama.

Tečaj za ova dva stupnja traje najmanje 10 školskih sati, te je moguće održati konzultacije, i upoznavanje s radom u Tarotu putem maila, telefona, skypa ili osobnim dolaskom. Nepouzdano je predvidjeti točno trajanje obuke jer neki od polaznika imaju predznanje, i iskustvo, dok nekima ova vrsta tečaja i teme predstavlja potpunu novost i teže prolaze kroz gradivo.

Za uspješno položenu obuku polaznicima se izdaje potvrdnica o završenom I. I II. Stupnju tarot obuke. Iz prakse je poznato da su polaznici nakon ova dva stupnja osposobljeni služiti se kartama za rad na telefonskim linijama ili u direktnom radu s osobama.

III.Stupanj tečaja tarota namijenjen je polaznicima koji su dovršili i uspješno savladali prva dva stupnja- nije obavezan – samo je dopuna postignutim znanjima i uvježbavanje vještine prema osobnim željama i afinitetima polaznika.

Tečaj je uvod u povijest tarota, u osobe važne za tarot nauku, uče se razna moguća otvaranja koja su složenija, te se daje podrška u prvom samostalnom radu s klijentima. Ovaj stupanj ima obavezni dio u pisanom obliku, kroz test, koji se ocjenjuje te je prolaznost stupnja moguća isključivo nakon uspješno i pozitivno odgovorenih 60% upućenih zadataka. Tečaj traje između 5 i 8 školskih sati, također ovisno o afinitetima sposobnostima polagača. Prije polaganja dostavlja se pisani tekst (test) koji se mora ispuniti i dostaviti na ocjenjivanje.

Također se izdaje potvrdnica za uspješno položen III. Stupanj tarot obuke.

IV.Stupanj tečaja tarota namijenjen je polaznicima koji su dovršili i uspješno savladali prethodna tri stupnja – proširena dopuna dosadašnjim postignutim znanjima i uvježbavanje vještine uz upoznavanje s arhetipovima i sličnim psihološkim, duhovnim i energoterapeutskim znanjima koji su dopuna znanju o Tarotu.

Tečaj traje 10 školskih sati, moguće ga je provesti dopisnim putem, ali i osobnim. Osim izlaganja i upoznavanja s osnovnim stvarima navedenim u gornjem dijelu, polaznik je dužan pismeno priložiti izjavu najmanje 5 osoba kojima je vršio savjetovanje kroz karte, te o tome obavijestiti Udrugu. Po dostavi istoga, polazniku se upućuje test koji se vrednuje i nakon uspješno i točno odgovorenih 60% testa, izdaje se potvrdnica o završenom IV. Stupnju tarota.

MAJSTORSKI ISPIT – moguće je položiti samo nakon završenih sva IV stupnja tečaja Tarota, uz obaveznu praksu i izvještaj o radu, te uz Certifikat koji služi za samostalnu daljnju obuku drugih osoba, te mogućnost samostalnog jednogodišnjeg rada kroz Udrugu, koja moralno, pravno i zakonski štiti i servis je polaznika.

Nakon proteka od godinu dana polaznik je dužan dostaviti izvješće o svojem radu i nastaviti rad po osobnom odabiru putem Udruge, ili posve samostalnim Obrtom, Poduzećem ili Udrugom. Za položeni majstorski ispit izdaje se Potvrda o položenom majstorskom ispitu i CERTIFIKAT (koji vrijedi godinu dana od dana izdavanja) za samostalni rad terapeuta Majstora Tarota. Certifikat je moguće produžiti uz ugovor o suradnji s Udrugom po isteku godine dana. Tijekom godine dana polaznik ima svu besplatnu podršku u svojem radu.

TEČAJ TAROTA – ŠKOLA TAROTA KAO ŠKOLA ŽIVOTA

I stupanj cijena 1250,00 kuna

II stupanj cijena 1250,00 kuna

III stupanj cijena 1250,00 kuna

IV stupanj cijena 1250,00 kuna

MAJSTORSKI ISPIT cijena 3250,00 kuna

• Sve su cijene izražene bez PDV-a.

SVI STUPNJEVI MOGUĆI SU DOPISNO-KONZULTATIVNIM PUTEM. ZA POLAZNIKE JE OSIGURANA (PO POTREBI) SKRIPTA ZA RAD.

Plaćanje:

Plaćanje se vrši isključivo avansnom uplatom (prije početka pohađanja) – gotovinskom uplatom ili poštanskom uplatom, odnosno dogovorom.
Za sve uplate Udruga je dužna izdati račun.

Za osobe koje su uplatile tečaj ili pojedini stupanj,a koje su odustale iz osobnih razloga uplata se neće vraćati.

Za osobe koje su slijedom životnih okolnosti morale odgoditi tečaj, koji je uplaćen isto će im se omogućiti u najkraćem vremenskom roku.
Potvrdnice i certifikati u Republici Hrvatskoj nemaju pravni učinak upisivanja u radnu knjižicu.
Maja Panić

www.majapanic-tarot.com

Facebook: SpiritLand

Tel. za info: 092 / 1616 741