Promo

Održana prva stručna konferencija o popularizaciji znanosti i STEM područja!

Viktoria Mikulić 17. veljače 2023.

Razumijevanje prirodnih znanosti i tehnologije je ključan čimbenik pripremljenosti mladih ljudi za budući život!

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, od 8. do 10. veljače 2023. godine, održana je prva stručna konferencija na temu Klimatski neutralne tehnologije u sklopu projekta STEM škola u prirodi. Stručna konferencija zajednički je organizirana od strane Gradskog društva Crvenog križa Zagreb i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Gradsko društvo Crvenog Križa Zagreb s partnerskom organizacijom, Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, putem projekta STEM Škola u prirodi, želi popularizirati znanost i STEM područje među djecom i općom populacijom.

Navedeni projekt je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda (ESF) u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a“ (UP.04.2.1.10) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te je za polaznike besplatan. Nakon održanih predavanja u kojima su sudjelovali uvaženi stručnjaci i sveučilišni profesori, u okviru konferencije održane su i radionice za djecu u svrhu popularizacije STEM područja.

Glavni cilj samog projekta STEM škola u prirodi je popularizirati nastavne sadržaje kemije kod učenika trećih razreda osnovnih škola, ali i s tim usko povezanih ostalih predmeta iz područja prirodoslovlja kroz različite vrlo zanimljive i važne nastavne sadržaje te pokuse. Osim toga, cilj projekta je i popularizirati znanost i STEM područje među djecom, ali i općom populacijom.

Razumijevanje prirodnih znanosti i tehnologije je ključan čimbenik pripremljenosti mladih ljudi za budući život u modernom društvu u kojem prirodne znanosti i tehnologija imaju sve važniju ulogu. Razumijevanje istih također značajno pridonosi privatnom, društvenom i kulturnom životu svih ljudi.

Program stručne konferencije je namijenjen kemičarima, kemijskim inženjerima i ostaloj zainteresiranoj javnosti sa sveučilišta, iz industrije i škola. U sveukupne aktivnosti kroz trajanje cijelog programa se uključuje minimalno 100 pripadnika stručne javnosti u kontekstu stručnih konferencija i sajmova znanosti.

Kroz aktivnosti će se znanstvenicima i stručnoj javnosti dodatno približiti teme popularizacije znanosti među općom populacijom, potencijalno ponuditi ideje za rad u zajednici i za povezivanje s nevladinim organizacijama.

Svi krajnji korisnici proći će edukaciju iz područja prilagodbe života post pandemijskom razdoblju. Očekuje se da svaki krajnji korisnik znanja i informacije dobivene u okviru projektnih aktivnosti podijeli minimalno s članovima svojeg kućanstva.